Disclaimer

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten en foto’s, zijn in eigendom van of in licentie bij GOALPHOTO.nl en worden beschermd door auteursrecht.

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commercieel privé-gebruik. (foto’s op Social media is toegestaan mits het logo op de foto zichtbaar is)

Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van GOALPHOTO. Het gebruik en / of enigerlei publicatie van ons beeld- en tekstmateriaal, bijv. op sites van derden ( instelling of zakelijk), anders dan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, wordt beschouwd als aankoop van een product.

Dientengevolge wordt degene, die hiervan gebruik maakt, door GOALPHOTO gefactureerd à € 250,00 Ex BTW per foto. Hieraan gaat geen waarschuwing vooraf !

Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publicatie van bovenstaand materiaal niet direct te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de webhost bij wie die site ondergebracht is.

Het verschuldigde bedrag wordt bij in gebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede mede- en buitengerechtelijke kosten.

Publicatie ook bij aanbieding door derden is slechts toegestaan na verkregen toestemming van Goalphoto / Remko Kool.

VOLLEDIGE NAAMSVERMELDING BIJ DE FOTO IS VERPLICHT!

Foto’s als download besteld via de webshop / Oypo zijn uitsluitend voor privé gebruik. Op social media mogen alleen foto’s met logo van Goalphoto geplaatst worden.

Neem contact op voor meer informatie.

Sta je op een foto en wil je deze niet (meer) op de website hebben meldt dit dan met een duidelijke reden via de contactpagina.

Foto’s van Goalphoto.nl mogen NOOIT gebruikt worden op de website van Vrouwenvoetbalnieuws.nl en Vrouwenvoetbalnederland.nl

Dupho_digitaal1-page-001